Samenwerkings-
partners

Als school willen we midden in de wereld staan, met oog voor de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. We werken daarom samen met verschillende partners. Een belangrijke partner is ROC Rivor. Samen maken we het voor onze leerlingen mogelijk in kleine setting een mbo 1-diploma te halen en door te stromen naar een mbo 2-opleiding.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Binnen de samenwerkingsverbanden Rivierenland (Tiel) en SWVVO3006 (Oss) werken we samen met scholen voor regulier en speciaal onderwijs om alle leerlingen in de regio van het samenwerkingsverband onderwijs te bieden met ondersteuning op maat op een passende plek.

Gemeentes

Gemeentes

Ook de gemeentes Oss en Tiel zijn sparringpartners voor onze scholen. We spreken regelmatig met jobcoaches en jongerenconsulenten om er gezamenlijk voor te zorgen dat onze leerlingen op veilige en passende stage- en werkplekken belanden.