Na de Sonnewijser
route Arbeid

In de bovenbouw van de Sonnewijser volgen leerlingen een van de volgende leerroutes:

  • de leerroute Arbeid vervolgonderwijs (mbo)
  • de leerroute Arbeid in het vrije bedrijf
  • de leerroute Arbeid in een beschutte omgeving
Leerroute Arbeid vervolgonderwijs (mbo)

Leerroute Arbeid vervolgonderwijs (mbo)

Deze leerroute sluit aan bij niveau 1 of 2 van het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen kunnen op een bij hen passend niveau instromen. Voor onze beide locaties met de leerroute Vervolgonderwijs werkt de Sonnewijser hiervoor samen met ROC Rivor in Tiel.

Leerroute Arbeid in het vrije bedrijf

Leerroute Arbeid in het vrije bedrijf

De leerroute Arbeid in het vrije bedrijf richt zich op deelname aan de arbeidsmarkt. Tijdens meerdere stages ervaart de leerling welke sector het beste bij hem, haar of hen past. In het laatste schooljaar loopt de leerling een plaatsingsstage, die moet leiden tot een dienstverband bij de organisatie waar de stage plaatsgevonden heeft.

Leerroute Arbeid in een beschutte omgeving

Leerroute Arbeid in een beschutte omgeving

De leerlingen die de route Arbeid in een beschutte werkomgeving volgen, bereiden we voor op posities op de arbeidsmarkt waarbij de overheid de hoogst mogelijke vorm van begeleiding en ondersteuning biedt binnen de uitvoering van arbeid. De leerlingen oriënteren zich op een toekomstige werkplek tijdens verschillende stages.

Downloads

  • Momenteel zijn er geen items aanwezig.