Het onderwijs

De Sonnewijser route Arbeid is een school voor jongeren die een gestructureerde, eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren. Bij onze leerlingen is er vaak sprake van complexe problematiek, waardoor ze extra ondersteuning nodig hebben in hun leerproces. We combineren theorie en praktijk en bieden onze leerlingen zo de gelegenheid zich optimaal te ontwikkelen. 

Visie

Onze leerlingen leren het meest als het gaat om onderwerpen die voor hen, in het hier en nu, relevant zijn. De dagelijkse werkelijkheid vormt voor hen een belangrijke bron voor het opdoen van kennis en vaardigheden. We beschouwen onszelf dan ook niet zo zeer als school, maar als een leef- en leerplek die onderdeel vormt van de samenleving, waarin we de kernwaarden liefde, geduld en respect uitdragen. Deze waarden zijn de pijlers van ons schoolklimaat. We bieden warmte en veiligheid aan onze leerlingen: bij de Sonnewijser mag je zijn wie je bent. 

We kijken altijd met leerlingen vooruit, naar het beroep dat ze in de toekomst gaan uitoefenen. We leiden op naar omgaan met collega’s, naar het uitvoeren van leuke en lastige taken en naar samenwerken en communiceren. We begeleiden en ondersteunen leerlingen in het (verder) ontwikkelen van arbeidsvaardigheden of, zoals wij ze noemen, competenties, zodat ze straks optimale kansen hebben op een werkplek.

Kansen bieden

Kansen bieden

We werken met leerlingen aan het behalen van branchegerichte certificaten die hen een plek op de arbeidsmarkt of toegang tot het mbo bieden. Onder een aantal voorwaarden ontvangen ze aan het eind van hun tijd op de Sonnewijser ook een vso-diploma. We willen onze leerling hun vertrouwen teruggeven en lukt het vandaag niet? Dan beginnen we morgen weer opnieuw. 

Kleine klassen

Kleine klassen

Leerlingen krijgen les in een groep van maximaal 14 leerlingen. Ze zitten gedurende de dag in een eigen lokaal, waar ze vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap volgen bij hun mentor. De praktijkleerkrachten halen de klassen op en nemen deze mee naar de praktijklokalen voor bijvoorbeeld arbeidstraining, wonen, handvaardigheid of gym.

Eigen niveau

Eigen niveau

De leerlingen van de route Arbeid werken in de klas op hun eigen niveau. Na de instructie van de mentor gaat een deel van de groep zelfstandig verder, andere leerlingen krijgen extra uitleg aan de instructietafel. De leerlingen krijgen ondersteuning waar nodig en verdieping waar mogelijk.

Wonen, werken, vrije tijd, burgerschap

Wonen, werken, vrije tijd, burgerschap

Het onderwijs van de route Arbeid is erop gericht bij te dragen aan de zelfredzaamheid van de leerlingen. Het accent ligt op het leren omgaan met praktische situaties binnen de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. De leerlingen besteden aandacht aan het opdoen van competenties en lopen stages om deze verder te ontwikkelen.

Traject op maat

Traject op maat

Een aantal van onze leerlingen volgt een traject op maat. De leerlingen zitten niet in een vaste klas, maar zijn, afhankelijk van hun persoonlijke situatie, op school wanneer mogelijk. Samen met leerling, ouders en collega’s kijken we welke ondersteuning de leerling nodig heeft om (weer) tot leren te komen.

Mbo 1

Mbo 1

Een deel van de leerlingen stroomt in klas 3 of 4 door naar de kleinschalige mbo 1-opleiding van de Sonnewijser. Deze eenjarige opleiding, die we vormgeven in samenwerking met ROC Rivor in Tiel, biedt leerlingen de kans een mbo 1-diploma te behalen en die vaardigheden te leren die nodig zijn om succesvol door te stromen naar een mbo 2-opleiding.

Meer informatie over onze locaties?

Meer informatie over onze locaties?

Klik hieronder op locatie Oss of Tiel om meer informatie te vinden over onze verschillende locaties.