Contactgegevens

De Sonnewijser is een school voor jongeren die een veilige, gestructureerde, eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren. Bij onze leerlingen is er bijna altijd sprake van complexe problematiek, waardoor ze extra ondersteuning nodig hebben in hun leerproces. Onze manier van werken is erop gericht leerlingen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen. 

We verzorgen praktijkgericht onderwijs. Onze leerlingen leren door te doen, wat betekent dat we theorie en praktijk afwisselen en leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin ze op eigen benen staan.

Leerroutes

In de bovenbouw volgen leerlingen de leerroute naar (mbo) vervolgonderwijs, naar het vrije bedrijf of naar arbeid in een beschutte omgeving. Ze werken in kleine groepen aan het opdoen van competenties en ontvangen certificaten bij het succesvol afronden van...