Contactgegevens

De Sterrenkijker is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 13 jaar. Onze leerlingen hebben gedrags- of psychische problemen, die belemmerend zijn voor hun leer- en ontwikkelproces. De Sterrenkijker vormt een veilige, gestructureerde eigen plek voor hen om weer tot leren te komen.

Allemaal sterren

We zijn gevestigd in een kleine school, midden in een woonwijk in Oss. Bij binnenkomst prijkt een grote ster op een boomstam in de gang; een verwijzing naar de grondwet van de school, maar ook naar de leerlingen: allemaal sterren!

Vreedzaam

We hanteren de STER-grondwet van de methode Vreedzaam. Deze grondwet is bepalend voor de manier waarop we met elkaar omgaan: we staan er Samen voor, we spreken dezelfde vreedzame Taal, iedereen is mooi...