Expertise

Bij stichting Oosterwijs hebben we kennis van zaken: we horen en zien onze leerlingen en weten wat voor hen werkt. We mogen onszelf dan ook best expert noemen op een aantal vlakken. Het volledige overzicht, ook van de expertises van onze collega’s in het speciaal onderwijs, vind je op de website van Oosterwijs.

Competentieleren

Competentieleren

Bij de route Arbeid staat competentieleren centraal. De leerlingen die bij de Sonnewijser de route Arbeid volgen, werken aan het verwerven van kennis en vaardigheden om op eigen benen te kunnen staan en zelfstandig een toekomst op te bouwen. Deze bekwaamheden, ook wel competenties, sluiten aan bij de beroepspraktijk. Zo besteden leerlingen bijvoorbeeld aandacht aan hun werktempo, aan communiceren, samenwerken en het nakomen van afspraken.

In alle leerjaren staat er iedere drie weken een nieuwe competentie centraal in ons onderwijs. We maken de competentie zichtbaar op een poster in de lokalen en bespreken deze aan de hand van situaties in de les, zodat leerlingen gaan begrijpen wat de competentie inhoudt.   

Daarnaast vindt er aan het begin van het schooljaar een gesprek plaats met ouders, leerling en mentor. In dit gesprek bespreken we samen de kwaliteiten en aandachtspunten voor de leerling: welke competenties beheerst de leerling al en aan welke vaardigheden gaat deze nog werken? 

De competenties, elf in totaal, gaan in de loop van hun tijd bij de Sonnewijser in het systeem van de leerlingen zitten. Leerlingen laten niet alleen op school zien welke competenties ze onder de knie hebben, ze brengen het geleerde ook in de praktijk op werkervaringsplekken en bij werkgevers. 

Medewerkers van de Sonnewijser hebben zelf deze competentiegerichte leerlijn voor de leerlingen van de route Arbeid ontwikkeld. Als geen ander weten ze leerlingen bij te brengen wat de competenties inhouden en hoe deze concreet vorm krijgen.  

Naam contactpersoon Competentieleren:
Femke van Berkel/Anke van Gorkum
Mail: arbeid@sonnewijser.nl