Aanmelding

Ouders die overwegen hun kind aan te melden bij de Sonnewijser route Arbeid kunnen een afspraak maken voor een oriënterend gesprek op onze locatie in Oss of Tiel. Als het kind nog geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft, vragen wij deze aan. Na afgifte van de TLV neemt onze orthopedagoog ouders en kind mee in het verdere proces.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Voor toelating op de Sonnewijser is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door de toelaatbaarheidscommissies van de samenwerkingsverbanden waaronder de Sonnewijser valt: SWVVO3006 voor de locatie Oss en SWV Rivierenland voor de locatie Tiel. Ouders melden hun kind aan bij de Sonnewijser en vervolgens is onze CvB verantwoordelijk voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring.