Leren door te doen bij de Sonnewijser

Welkom bij de route Arbeid van de Sonnewijser! Wij zijn een school voor voorgezet speciaal onderwijs met locaties in Oss en Tiel. We verzorgen praktijkgericht onderwijs aan jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot 20 jaar in een warme, veilige leeromgeving: bij de Sonnewijser mag je zijn wie je bent.

Onze leerlingen leren door te doen, wat betekent dat we theorie en praktijk afwisselen en leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin ze op eigen benen staan. En wat zijn we daar trots op! 

Wonen, werken, vrije tijd, burgerschap

Wonen, werken, vrije tijd, burgerschap

Koken. Je bed opmaken. Omgaan met anderen. Bij de Sonnewijser route Arbeid bieden we begeleiding rond alle facetten van het leven van onze leerlingen. Want hoe werkt het, als je zelfstandig gaat wonen? En hoe gedraag je je op je werk? In een veilige, gestructureerde omgeving leren we leerlingen om te gaan met hun mogelijkheden en belemmeringen.

Competentieleren

Competentieleren

De leerlingen die bij de Sonnewijser de route Arbeid volgen, werken aan het verwerven van kennis en vaardigheden om te groeien in hun zelfstandigheid. Deze bekwaamheden, ook wel competenties, sluiten aan bij de beroepspraktijk. 

Stages

Stages

In klas 1 en 2 van de Sonnewijser oriënteren leerlingen zich op het beroepenveld. We bootsen praktijksituaties na en bezoeken bedrijven. Bij het vak Arbeidstraining maken de leerlingen zich werknemerscompetenties eigen.

Klas 3, 4 en 5

Vanaf klas 3 doen leerlingen praktijkervaring op op werkervaringsplekken rondom school. We beginnen de dag gezamenlijk, en eindigen ook weer gezamenlijk om te evalueren. In klas 4 en 5 lopen leerlingen stage bij een commercieel bedrijf of een maatschappelijke organisatie. 

Lesvrije dag

 • Donderdag 20 juni 2024
 • Sonnewijser – route Arbeid in Tiel

Oudergesprekken

 • Maandag 24 juni
 • Sonnewijser – route Arbeid in Oss

Oudergesprekken

 • Maandag 1 juli 2024
 • Sonnewijser – route Arbeid in Tiel

Lesvrije dag

 • Vrijdag 5 juli
 • Sonnewijser – route Arbeid in Oss

Zomervakantie

 • 8 juli t/m 16 augustus 2024
 • Sonnewijser – route Arbeid in Oss

Lesvrije dag

 • Vrijdag 12 juli 2024
 • Sonnewijser – route Arbeid in Tiel

Zomervakantie

 • 15 juli t/m 23 augustus 2024
 • Sonnewijser – route Arbeid in Tiel

Start Herfstvakantie

 • 28 oktober t/m november 2024
 • Sonnewijser – route Arbeid in Tiel

Locaties

De Sonnewijser is onderdeel van stichting Oosterwijs, een stichting van 6 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Oosterwijs is gevestigd in Oss, Uden en Tiel. Wil je meer weten over onze locaties? Beweeg je cursor over de icoontjes voor contactinformatie.
 • Stichting Oosterwijs
 • Sterrenkijker
 • Sonnewijser, route Arbeid
 • Sonnewijser, route Vervolgonderwijs
Locaties
Sterrenkijker | Uden | Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Sterrenkijker

Aldetiendstraat 17
5402 ZC Uden
T. 0413-270 040
Sterrenkijker | Oss | Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Sterrenkijker

Marius de Langenstraat 4
5348 AK Oss
T. 0412-655 042
Sonnewijser route Arbeid <br>Tiel

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser route Arbeid
Tiel

Adamshof 14
4001 DB Tiel
T. 0344-761 861
Sonnewijser route Arbeid <br>Oss

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser route Arbeid
Oss

Gerrit van der Veenstraat 24
5348 RD Oss
T. 0412-625 544
Sonnewijser | Tiel | route Vervolgonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Jacob Cremerstraat 1
4001 XM Tiel
T. 0344-627 042
Sonnewijser | Oss | route Vervolgonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Staringstraat 4
5343 GH Oss
T. 0412-626 300
Oosterwijs | Oss | Stichting

Stichting

Oosterwijs

Wethouder van Eschstraat 58
5342 AT Oss
T. +31 (0)412 827 979

Laatste nieuws